การบริการของเรา

Designed by Trin (Architectural)

Design​

ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบกว่า 20 ปี ทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม รวมไปถึงงานออกแบบตกแต่งภายใน นำทีมโดยวิศวกรโครงสร้างปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในเรื่องของความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง ความประหยัด รวมไปถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฏหมาย​

Construction​

ทางบริษัทฯ มีบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารเพื่อการอุตสาหกรรม ทั้งอาคารก่อสร้างใหม่ หรือการขยายต่อเติมอาคารเดิม รวมไปถึงงานตกแต่งภายใน ควบคุมการทำงานโดยทีมงานสามัญสถาปนิก และ สามัญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ทำให้ทางลูกค้ามั่นใจในผลงานของเรา ทั้งนี้บริษัทฯยึดถือหลักการทำงานที่ประหยัด รวดเร็ว และความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ​

การบริการ

ของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบกว่า

20 ปี ทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม รวมไปถึงงานออกแบบตกแต่งภายใน นำทีมโดยวิศวกรโครงสร้างปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในเรื่องของความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง ความประหยัด รวมไปถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฏหมาย​

081-924-9251​

Call Us Today!​

CONTACT INFO​

QUICK LINKS​

16 ลาดปลาเค้า 27 จรเข้บัว ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230​

Email : info@trin.co.th​

Phone : 081-924-9251​

HOME 
ABOUT US
SERVICES
- Architectural Design
- Engineering Design
- Interior Design
- Consultancy
- Construction
CONTACT US​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google
@trin