ผลงานของเรา

Architectural Designed by Trin

 Structural Designed by Trin

Built by Trin​

ผลงานของเรา

 Structural 

Designed by Trin

โครงการ KK RUNTEST BUILDING​

Structural Designed by Trin

In Association Architectural Design and Constructio​

In Association With VAWA​

081-924-9251​

Call Us Today!​

CONTACT INFO​

QUICK LINKS​

16 ลาดปลาเค้า 27 จรเข้บัว ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230​

Email : info@trin.co.th​

Phone : 081-924-9251​

HOME 
ABOUT US
SERVICES
- Architectural Design
- Engineering Design
- Interior Design
- Consultancy
- Construction
CONTACT US​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google
@trin